מטר לייזר

מכשירים קטנים למדידת מרחק בלייזר

טען נוספים...