מטר לייזר

מכשירים קטנים למדידת מרחק בלייזר

כלי עבודה יד ראשונה